ಅನುಭವ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು

 

ಮೌಲ್ಯ : ಸತ್ಯ

ಉಪಮೌಲ್ಯ : ನಿಜವಾದ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳಿನ ತಾರತಮ್ಯ

ಒಬ್ಬ ಗುರುವಿಗೆ ಒಂದು ಶಿಷ್ಯನು ಇದ್ದನು. ಶಿಷ್ಯನು ಎಂದಿಗೂ ಹಸುವನ್ನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದರ ಹಾಲನ್ನು ರುಚಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ತುಂಬಾ ಪೌಷ್ಟಿಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವನು ಓದಿದ್ದನು; ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಹಸುವನ್ನು ನೋಡಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಹಾಲನ್ನು ಸವಿಯಲು ಬಹಳ ಕುತೂಹಲ ಹೊಂದಿನು. ಅವನು ತನ್ನ ಗುರುವನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿ ಕೇಳಿದನು; “ಹಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?”

“ಹೌದು.” ಎಂದು ಗುರು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

“ಹಾಗಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಸು ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತೀರಾ?” ಎಂದು ಶಿಷ್ಯನು ವಿನಂತಿಸಿದನು.

ಗುರುವು ವಿವರಿಸಿದರು: “ಒಂದು ಹಸುವಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲುಗಳಿವೆ, ಅದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿ, ಅದನ್ನು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಇದು ಹಾಲನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಹಾಲು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.” ಎಂದು ಅವನ ಗುರುವು  ಅವನಿಗೆ ಹಸುವಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು: ಕಣ್ಣುಗಳು, ಕಿವಿಗಳು, ಕಾಲುಗಳು, ಹೊಟ್ಟೆ, ಕೆಚ್ಚಲು, ಕೊಂಬುಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು.

ಶಿಷ್ಯನು ಹಳ್ಳಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಹೋದನು, ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಹಸುವಿನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ನೋಡಿದನು. ಯಾರೋ ಪಕ್ಕದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಸೀಮೆಸುಣ್ಣದಿಂದ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಹಸುವಿನ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಬಳಿ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ತುಂಬಿದ ಸುಣ್ಣದ ನೀರನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಶಿಷ್ಯನು ಹಸುವನ್ನು ನೋಡಿದನು, ಅದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಗಮನಿಸಿದನು, ಅದು ಹಸುವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಅವನು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ದ್ರವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿದನು. ‘ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹಸು, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಹಾಲು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಶಿಷ್ಯನು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದನು. ಅವನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನೋವಿನಿಂದ ಕಿರುಚಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು, ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕಾಯಿತು.

ಅವನ ಗುರುವು ಅವನನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ “ಏನಾಯಿತು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

ಶಿಷ್ಯನು ಉತ್ತರಿಸಿದನು “ಗುರುವೇ ನಿಮಗೆ ಹಸುಗಳು ಅಥವಾ ಹಾಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪು.”

“ಏನಾಯಿತು ಹೇಳು.” ಎಂದು ಗುರುವು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೋರಿದರು. ಶಿಷ್ಯ ಏನಾಯಿತು ಎಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವಿವರಿಸಿದನು.

“ನೀನು ಹಸುವಿನ ಹಾಲನ್ನು ಕೆರೆದೆಯಾ?” ಎಂದು ಗುರು ಕೇಳಿದರು.

“ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಶಿಷ್ಯನು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

“ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೀನು ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳ್ಳಗಾದೆ. ಇತರರು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾವು  ಅವಲಂಬಿಸಿದರೆ, ನಮಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಗಳಿಸ ತಕ್ಕಂತ ಆ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಲುಪಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.” ಎಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಗುರುವು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

ಕಲಿಕೆ:

ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಕಲಿಯಬೇಕು. ಇತರರನ್ನು ನೋಡಿ ಕುರುಡಾಗಿ ಕಲಿಯಬಾರದು ಮತ್ತು ಅನುಸರಿಸಬಾರದು. ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನುಭವವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ.

Advertisements

ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಮತ್ತು ಮೂರು ಭಿಕ್ಷುಕರು

 

ಮೌಲ್ಯ : ಪ್ರೇಮ

ಉಪ ಮೌಲ್ಯ: ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗುವುದು

ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳ ಒಬ್ಬ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಇದ್ದನು. ಮೂರು ಭಿಕ್ಷುಕರು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಮೊದಲ ಭಿಕ್ಷುಕನು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯ   ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದನು: “ಸ್ವಾಮಿ! ನನಗೆ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಕೊಡಿ. ”ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಅವಿವೇಕದಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. “ಏನು! ನಾನು ನಿನಗೆ ಹಣ ಕೋಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತೆ ನೀನು ನನ್ನಿಂದ ಐದು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುತಿರುವಿ! ಎಷ್ಟು ಪೊಗರು?  ಒಂದು ಭಿಕ್ಷುಕನಿಗೆ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಲು ನಾನು ಹೇಗೆ ಶಕ್ತನಾಗುತ್ತೇನೆ?  ಈ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು, ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು.

ಎರಡೆನೆಯ ಭಿಕ್ಷುಕನು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದನು: “ಸ್ವಾಮಿ! ಕಳೆದ ಹತ್ತು ದಿನಗಳಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ತುತ್ತು ಅನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ.”

“ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು?” ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯ ಕೇಳಿದನು.

“ಮಹಾರಾಜ್, ನೀವು ನನಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವೇನು” ಎಂದು ಭಿಕ್ಷುಕ ಉತ್ತರಿಸಿದ.

“ಈ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ತೆಗೆದುಕೊ. ನೀನು ಕನಿಷ್ಟ ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.” ಭಿಕ್ಷುಕನು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಿನೊಂದಿಗೆ ಹೊರನಡೆದನು.

ಮೂರನೇ ಭಿಕ್ಷುಕ ಬಂದ. “ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಮ  ಉದಾತ್ತ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇಂತಹ ದತ್ತಿ ಮನೋಭಾವುಳ್ಳ ಪುರುಷರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತಿರುವ ದೇವರ ಸ್ವರೂಪ, ” ಎಂದು ಅವನು ಹೇಳಿದನು.

“ದಯವಿಟ್ಟು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ” ಎಂದು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯು ಹೇಳಿದನು. “ನೀನು ದಣಿದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೀರುವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊ, ”ಎಂದು ಹೇಳಿ ಭಿಕ್ಷುಕನಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿದನು.

“ಈಗ ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಹೇಳು.”

“ಸ್ವಾಮಿ,” ಭಿಕ್ಷುಕ ಉತ್ತರಿಸಿದ; “ನಾನು ಕೇವಲ ಇಂತಹ ಉದಾತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇಷ್ಟು ರುಚಿಕರವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ನನಗೆ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ನನಗೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು? ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಾಧಾರಣ ದಯೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ! ”

ಆದರೆ ಭಿಕ್ಷುಕನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ, ಭಿಕ್ಷುಕನನ್ನು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು, ಅವನ ಸ್ವಂತ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಅವನ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಅವನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡನು.

ಕಲಿಕೆ:

ದೇವರು ಈ ಉತ್ತಮ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಂತೆ. ಮೂರು ವರ್ಗದ ಜನರು ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಆಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ದೇವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಾರೆ. ದುರಾಸೆ ತುಂಬಿದ, ದುರಹಂಕಾರ, ಆಸೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ದುರಾಸೆಯ ಮನುಷ್ಯ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಲೌಕಿಕ ಆನಂದದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದೇವರಿಂದ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಈ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಏನೇ ಇರಲಿ, ದೇವರನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ, ಅವನು ಬಯಸಿದ ವಸ್ತುಗಳ ಕೆಲವು ಭಾಗವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ (ಇವುಗಳು ಕೂಡ ಬೇಗನೆ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತವೆ, ಮೊದಲ ಭಿಕ್ಷುಕನಿಗೆ ದೊರೆತ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿಯ ಮೊದಲು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ) .

ಎರಡನೆಯ ರೀತಿಯ ಭಕ್ತನು ಪ್ರಪಂಚದ ದುಃಖಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಮೊದಲನೆಯದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದುದು, ಆತ ದೇವರ ಇಚ್ಚೆಯಂತೆ ಅವನ ಜೀವನ ಬದ್ಧನಾಗಿರಲು ಅವನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಭಗವಂತನು ದುಃಖದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದದ್ದನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ.

ಮೂರನೆಯ ವಿಧವೆಂದರೆ ಅವನು ಕೇವಲ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾನೆ: “ಓ ದೇವರೇ, ನೀನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಸ್ತಿತ್ವ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಆನಂದ, ಇತ್ಯಾದಿ.” ಅವನಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತ್ಯಜಿಸುವ ಗುಣ, ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ-ಶರಣಾಗತಿಯ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಕಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಅಂದರೆ, ಅವನು ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತಾನೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಅವನು ಭಕ್ತನನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಈ ಭಕ್ತನು ಭಗವಂತನ ವಾಸಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಮೋಚನೆ ಹೊಂದಿದ ಋಷಿಯಂತೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ.

 

 

 

 

ಯಾರು ಅಥವಾ ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ

 

ಮೌಲ್ಯ: ಶಾಂತಿ, ತಾಳ್ಮೆ

ಉಪ ಮೌಲ್ಯ: ಆತುರತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ , ಕೋಪದ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ

ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಹೊಸ ಕಾರನ್ನು ಸ್ವಚ  ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು; ಅವನ 4 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಗಳು ಕಲ್ಲಿನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಕಾರಿನ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಗೀಚಿದಳು. ಕೋಪಗೊಂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಮಗುವಿನ ಕೈಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೊಡೆದನು, ಅವನು ಒಂದು ವ್ರೆಂಚ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತಿರುವನು ಎಂಬದನ್ನು  ಅರಿವು ಇಲ್ಲದೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದನು. ನಂತರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾದಾಗ ಅವನು ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು, ಅದು ಬಹಳ ತಡವಾಗಿತ್ತು, ಅನೇಕ ಮುರಿತಗಳಿಂದಾಗಿ ಮಗುವಿನ ಎಲ್ಲಾ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡನು.

ಮಗುವು ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ, ನೋವಿನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಅವನು ‘ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಬೆರಳುಗಳು ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆಯೇ?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು. ಅವನು ಮತ್ತೆ ಕಾರಿನ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ಒದೆಯುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡನು ಕಾರಿನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು, ಅವನು ಗೀರುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ  ಅವನ ಮಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆಎಂದು ಬರೆದಿರವುದನ್ನು ಕಂಡನು.

ಕಲಿಕೆ:

ಕೋಪ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ “ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಜನರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.” ಆದರೆ ದುಃಖದಿಂದ ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ “ಜನರನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರೆ  ನಾವು ಎಲ್ಲರೊಡನೆ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

 

ಮೂರು ವಿಧವಾದ ಮನುಷ್ಯರು

 

ಮೌಲ್ಯ : ಒಳ್ಳೆಯ ನಡವಳಿಕೆ

ಉಪ ಮೌಲ್ಯ : ನಂಬಿಕೆ, ನಿಷ್ಠೆ

ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನು ಮೂರು ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮೂರು ಆಟಿಕೆಗಳು ಅವುಗಳ ಆಕಾರ, ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ  ರೀತಿ ಆಗಿತ್ತು. ತೀವ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗೊಂಬೆಗಳಲ್ಲಿ  ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮೊದಲ ಗೊಂಬೆಯ ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. 2 ನೇ ಆಟಿಕೆ ಕಿವಿ ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. 3 ನೇ ಆಟಿಕೆ ಒಂದೇ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರಂಧ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿತು.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ತೆಳುವಾದ ಉದ್ದವಾದ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೊದಲನೇಯ ಆಟಿಕೆಯ ಕಿವಿಯ ಕುಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಇರಿಸುತ್ತಾನೆ; ತನ್ನ ಆಶ್ಚರ್ಯಕ್ಕೆ ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತೊಂದು ಕಿವಿಯಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಎರಡನೆಯ ಆಟಿಕೆಯ ಕಿವಿಯೊಳಗೆ  ಹುಲ್ಲನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಕೊನೆಯದಾಗಿ, 3 ನೇ ಆಟಿಕೆಯ ಒಳಗೆ, ಹುಲ್ಲು ಹಾಕಿದಾಗ, ಅದು ಹೊರಬರಲಿಲ್ಲ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಈಗ ಈ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾನೆ: ಮೊದಲ ಆಟಿಕೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಜನರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ, ಅವರು ನಾವು ಹೇಳುತಿರುವುದನ್ನು ಕೇಳುವಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತಿರುವಂತೆ ಅವರು ನಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೇಳಿದ ನಂತರ, ಹುಲ್ಲು ಇತರ ಕಿವಿಯಿಂದ ಹೊರಬರುವಂತೆಯೇ, ನಾವು ಹೇಳುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು, ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಮರೆತುಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಈ ರೀತಿಯ ಜನರ ಜೊತೆ  ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿ ಇರಬೇಕು.

ಎರಡನೆಯ ಆಟಿಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಲಿಸುವ ಜನರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ನಮಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಭಾವ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆಟಿಕೆಯಿಂದ, ಹುಲ್ಲು ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹೊರ ಬರುವಂತೆ. ಈ ಜನರು ನಾವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು  ವಿಸ್ಮಯಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮೂರನೆಯ ಆಟಿಕೆಯಿಂದ, ಹುಲ್ಲು ಹೊರಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಂಬಲರ್ಹವಾದ ಜನರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರನ್ನು ನಾವು ನಂಬಬಹುದು.

 

ಕಲಿಕೆ:

ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿರುವ ಜನರ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ  ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳುವ ಜನರು ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಾಗ ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವರು ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ.

 

ಡೊಂಕಾದ ಮರ

 

ಮೌಲ್ಯ: ಸತ್ಯ

ಉಪಮೌಲ್ಯ : ಸಂತುಷ್ಟತೆ

ಅದು ಒಂದು ದಟ್ಟವಾದ  ಕಾಡು. ಎಲ್ಲಾ ಮರಗಳು ನೇರ ಮತ್ತು ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದವು.

ಆ ಮರಗಳ ಕಾಂಡಗಳು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಂದರಾಕೃತವಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಒಂದು ಮರವು ಡೊಂಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಕಾರವಿಲ್ಲದ ಕಾಂಡವನ್ನು ಹೊಂದಿತು.

ಡೊಂಕಾದ  ಕಾಂಡವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಆ ಮರವು ದುಃಖವಾಗಿತ್ತು. ಅದು “ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕುರೂಪವಾಗಿ ಇರುವೆನು! ಇತರ ಮರಗಳು  ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾಗಿ ಇವೆ, ನಾನು ಮಾತ್ರ ಡೊಂಕಾದ ಕಾಂಡವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ” ಎಂದು ದುಃಖ ಪಟ್ಟಿತು.

ಒಂದು ದಿನ ಮರ ಕಡೆಯುವವನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದನು. ಅವನು ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡಿದನು ಮತ್ತು “ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮರಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುತ್ತೇನೆ, ಆ ಡೊಂಕಾದ ಮರವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕಾರಣ  ಅದು ನನಗೆ ಯಾವುದ್ದಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ”.

ಅವನು ಎಲ್ಲ ಮರಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಟ್ಟನು.

ಈಗ, ಡೊಂಕಾದ ಮರಾವು ಅದು ಡೊಂಕಾಗಿ ಇದ್ದದರಿಂದ  ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟಿತು.

ಕಲಿಕೆ:

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಇರುತೇವೆ ಆದುದರಿಂದ ನಾವು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಸಂತುಷ್ಟತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೇವೆ.

ಮಂಗ ಮತ್ತು ಕಡಲೆಕಾಯಿಗಳು

 

 

ಮೌಲ್ಯ: ಪ್ರೇಮ

ಉಪಮೌಲ್ಯ: ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆ

ಮಂಗಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಿಡಿಯುವನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಂಗ ಹಿಡಿಯುವವನ ಬಗ್ಗೆ  ಒಂದು ಕಥೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಮರದ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಕೋತಿಗಳು ಇರುವುದನ್ನು ಕಂಡನು ಮತ್ತು ಮಂಗಗಳನ್ನು  ಹಿಡಿಯಲು  ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ..

ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಲೆಕಾಯಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಅದನ್ನು ಉದ್ದವಾದ ಆದರೆ ಕಿರಿದಾದ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟನು. ಕೋತಿಗಳು ಇದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಕೋತಿಗಳಿಗೆ ಕಡಲೆಕಾಯಿಗಳು ಎಂದರೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮಂಗ ಹಿಡಿಯುವವನು ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದವು.

ಅವನು ಬಿಟ್ಟುಹೋದ ಕೂಡಲೇ; ಮಂಗ ಜಿಗಿದು ಕಡಲೆಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಜಾರ್ ಒಳ್ಳಗೆ ಕೈಯನ್ನು ಹಾಕಿತು. ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಲೆಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತಕ್ಷಣ  ತಿನ್ನಲು ತನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಎಳೆಯಲು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು. ಅದು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು; ಅದರೆ ತನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಎಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.  ಅದರ ಕೈ ಕಿರಿದಾದ ಜಾರ್ ಕುತ್ತಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿತ್ತು.

ಮಂಗವು ಕಡಲೆಕಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಲಗತಿಸದಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಅದರ ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿತು ಮತ್ತು ಕೈಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿತ್ತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ; ಜಾರ್ನಿಂದ ಅದರ ಕೈಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮಂಗ ಹಿಡಿಯುವವನು  ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬಂದು ಮಂಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು.

ಕೋತಿ ಮಾತ್ರ ಕಡಲೆಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ; ಅದು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿತು. ಆದರೆ ಕಡಲೆಕಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಲಗತ್ತು ಮತ್ತು ದುರಾಶೆ ಅದನ್ನುಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು  ಅನುಮತಿಸಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು  ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅದರ ಕೈ ಜಾರಿನ ಒಳ್ಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಶೋಚನೀಯವಾಗಿ  ಮಂಗ ಹಿಡಿಯುವವನ  ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿತು.

ಕಲಿಕೆ:

ಆದಿ ಶಂಕರರು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ; ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಬ್ಬರು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವಿಧಾನದಿಂದ ಗಳಿಸಬೇಕು.ನಾವು ಸಂಪಾದಿಸುವುದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಸಂಪತ್ತು, ಭ್ರಮೆ, ಮೇಲೆ ಲಗತ್ತನ್ನು  ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಲಗತ್ತಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮಿಂದ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಮಂಗನಂತೆ ಬಲೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವೆವು.

ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಪ್ರಿಯ ವಾಚಕರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು (2019)

ವಿಜಯನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ವಸಂತ ಋತು, ಚೈತ್ರಮಾಸ ಕೌಸಲ್ಯಾ ಸುಪ್ರಜಾ, ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ, ಏಕಪತ್ನೀವ್ರತಸ್ಥ, ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ. ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಮೇರು ಕೃತಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ವಿರಚಿತ ರಾಮಾಯಣದ ಕಥಾನಾಯಕನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದಿನ.

ಮೌಲ್ಯಾದಾರಿತ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನೀವು ನೀಡಿರುವ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು  ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

Previous Older Entries